Privacy beleid

Grizzly New Marketing BV opereert uitsluitend B2B (Business to Business). Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van al onze cliënten en relaties. Alle persoonlijke informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De persoonsgegevens die u ons geeft gebruiken we alleen om onze diensten optimaal te kunnen uitvoeren.

In deze privacy verklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de navolgende persoonsgegevens:

Cliënten/relaties

 • Zakelijke contactgegevens
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Gegevens omtrent betalingen, factuurgegevens (indien u een eenmanszaak heeft)
 • Gegevens die betrekking hebben op de overeenkomst tot dienstverlening

Website bezoekers

 • IP- adres
 • URL
 • Datum en tijd websitebezoek
 • Browsertype
 • Taal websitebezoeker
 • Indien u het formulier op de website invult: naam, (zakelijk) e-mail adres, (zakelijk) telefoonnummer

Sollicitanten:

 • Curriculum Vitae
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Opleiding
 • Referenties, getuigschriften
 • Gegevens die de sollicitant via social media deelt
 • Andere gegevens die de sollicitant uit eigen beweging verstrekt.
 • U bent niet verplicht deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u de betreffende persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij onze diensten waarschijnlijk niet aan u verlenen.

Voor welke doeleinden en op welke grondslagen verwerken wij deze gegevens?

Wij verwerken slechts persoonsgegevens voor zover deze noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende grondslagen:

Om onze diensten uit te kunnen voeren. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst

Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigde belangen van onze organisatie (goede dienstverlening)

Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigde belangen van onze organisatie (goede dienstverlening en marketing)

In verband met wettelijke verplichtingen, zoals gegevens voor bijvoorbeeld belastingaangifte. Grondslag: wettelijke verplichting

Voor het afhandelen van declaraties en betalingen. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigde belangen van onze organisatie

Voor sollicitanten: om uw sollicitatie goed te kunnen afhandelen en te zorgen voor een goede personeelsbezetting binnen onze organisatie Grondslag: onze gerechtvaardigde belangen (een goede personeelsbezetting en fijne werksfeer)

Websitebezoekers: om onze website optimaal te laten functioneren en voor analyse van onze website.

Indien een verwerking alleen op uw specifieke toestemming is gebaseerd kunt u deze toestemming altijd weer intrekken.

Bewaartermijnen:

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking.  Wij hanteren de navolgende bewaartermijnen:

 • IP -adres, URL, browsertype, datum en tijd website bezoek en taal website bezoekers: 1 maand
 • Administratieve gegevens: 7 jaar (wettelijke plicht)
 • Overige gegevens betreffende de uitvoering van de overeenkomst: tot 1 jaar na het eindigen van de overeenkomst van dienstverlening
 • Gegevens betreffende sollicitanten: 4 weken of 1 jaar met toestemming sollicitant

In sommige gevallen geldt een langere bewaartermijn, bijvoorbeeld in verband met onverhoopte claims of juridische procedures.

Geheimhouding

Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Alleen medewerkers die voor hun functioneren toegang moeten hebben tot persoonsgegevens mogen deze raadplegen en indien nodig verwerken.

Gegevens delen met andere organisaties

In bepaalde gevallen is het noodzakelijk uw persoonsgegevens te delen met derden, zoals bijvoorbeeld:

 • Onze software leverancier
 • Onze ICT beheerders
 • Derden die worden ingeschakeld om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren
 • Administratie bedrijven
 • De accountant voor het opstellen van de jaarrekening
 • De fiscus
 • Deurwaarders, advocaten etc. in geval van een onverhoopt conflict
 • Marketing organisaties waar wij mee samen werken zoals Salesforce

Wanneer het noodzakelijk is persoonsgegevens door derden te laten verwerken zorgen wij er altijd voor dat afspraken over beveiliging etc. schriftelijk worden vastgelegd tussen ons en de verwerkers.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan organisaties die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Wij dragen zorg voor de bescherming van uw gegevens. Wij nemen neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij slaan de persoonsgegevens die wij verwerken op in een veilige database die wordt beschermd door technische toegangscontroles. Onze medewerkers zijn gebonden aan onze protocollen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Cookies

Cookies zijn stukjes informatie die een browser op uw computer, tablet of telefoon zet. Dit gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Wij gebruiken verschillende soorten cookies:

Functionele cookies, noodzakelijk voor een goede en snelle werking van de website. Zo kunnen we het gebruikersgemak vergroten. Hiervoor is uw toestemming niet vereist

Analytische cookies, noodzakelijk voor onze website analyse. Zo kunnen we onze website en dienstverlening verbeteren en de relatie met u beheren. De invloed op uw privacy is gering, zodat uw toestemming hiervoor niet is vereist.

Tracking cookies, waarmee uw surfgedrag op onze website gevolgd wordt. Deze worden geplaatst door Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden doorgeven wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht is. Deze informatie wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Bijvoorbeeld door het IP-adres niet kenbaar te maken. Wij hebben geen toegang tot en invloed op deze tracking cookies. Voor de plaatsing van deze cookies wordt vooraf uw toestemming gevraagd. 

U kunt te allen tijde zelf de cookies uitschakelen, wissen of de instellingen wijzigen via uw eigen browser.

Uw rechten

U heeft het ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens het recht de navolgende verzoeken in te dienen:

 • Verzoek tot inzage
 • Verzoek tot verwijdering
 • Verzoek tot rectificatie
 • Verzoek tot beperking van de verwerking
 • Verzoek tot overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

Ook heeft u het recht om bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voornoemd verzoek of bezwaar kunt u richten aan gdpr@grizzlymarketing.be. Wij zullen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 1 maand op uw verzoek of bezwaar reageren.

November 2020